ISPITNE TRASE

RUTE ZA POLAGANJE

Na sledećim linkovima možete se detaljnije upoznati sa ispitnim trasama za polaganje praktičnog dela ispita za A1, A2, A i B kategorije. Na samom ispitu izvlačite jednu od dole navedenih ruta po kojoj će te voziti na samom ispitu.

A1, A2 i A kategorija

Na linku ispod možete pogledati sve trase za A kategoriju.

B kategorija

Na linku ispod možete pogledati sve trase za B kategoriju.