VOZAČI POČETNICI

"P" oznaka na vozilu

Lice koje upravlja vozilom sa probnom vozačkom dozvolom, mora imati oznaku „P“ na vozilu.
Za sve one početnike koji ne žele ili jednostavno ne postave svoju oznaku pravilno, određena je novčana kazna u iznosu od 3.000 dinara!

Izgled oznake

Oznaka ”P” je kvadratnog oblika dimenzija 10 x 10 cm sa belom osnovnom bojom i crnom ivicom. U središnjem delu oznake nalaze se dva preklopljena petougaonika crvene i plave boje preko kojih je ispisano slovo P (ćirilicom) bele boje.

OZNAKA NA VOZILU

Gde se postavlja oznaka

Za označavanje vozila kojim upravlja vozač početnik potrebne su dve oznake. Oznaka se postavlja sa unutrašnje strane na prednje i zadnje staklo. Na prednje vetrobransko staklo se postavlja u gornji desni ugao, isto tako i na zadnjem staklu. Sva lica koja polože za B kategoriju i dobiju probnu vozačku dozvolu dužni su da pri upravljanju vozila koriste ove oznake.

BESPLATNA OZNAKA

Gde mogu naći "P" oznaku?

P oznaku možete preuzeti besplatno sa našeg sajta i odštampati je na bilo kom štampaču. Bitno je da se dimenzije same oznake prilikom štampanja ne menjaju i da budu u originalnim dimenzijama.