A1 kategorija

AKO KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU
Teorijska obuka (30+10): 11.800rsd
Praktična obuka: 19.900rsd

AKO KANDIDAT IMA NEKU OD KATEGORIJA B, C, D
Teorijska obuka (5+2): 3.500rsd
Praktična obuka (20): 19.900rsd

AKO KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU
Teorijska obuka: /
Praktična obuka (7): 6.965rsd

A kategorija

AKO KANDIDAT NE POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU
Teorijska obuka (30+10): 11.800rsd
Praktična obuka (40): 39.800rsd

AKO KANDIDAT IMA NEKU OD KATEGORIJA B, C, D
Teorijska obuka (5+2): 3.500rsd
Praktična obuka (40): 39.800rsd

AKO KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU
Teorijska obuka: /
Praktična obuka (20): 19.900rsd

B kategorija

teoretska nastava: 11.800rsd
praktična obuka: 39.800rsd
3 DOD teorije: 1.500rsd
3 DOD praktične obuke: 3.600rsd
dopunski čas vožnje: 1.000rsd
  • Teorijska obuka traje 40 časova
  • Praktična obuka traje 40 časova
  • Moguće je plaćanje na rate (od 4 do 10 mesečnih rata)